WIG-Poland, InvestorMS, sWIG80, WIG / 2015-02-27 / 16:44:09

Kurs bieżący: 3,78

0,15 +4.11

Rozwiń Zamknij

Kurs bieżący 3,78

Kurs ostatni 3,80
Zmiana 0,15 (+4.11%)
Min. 3,67
Max. 3,80
Wol. obrotu (szt.) 464 211
Wart. obrotu 1 724 862,00
Zobacz więcej

Dane Finansowe

Wybrane dane skonsolidowane finansowe (tys. zł) I H 2013 2013 I H 2014
Przychody ze sprzedaży 100 585 218 201 125 540
Zysk z działalności operacyjnej 1 822 8 428 7 420
Zysk netto 95 2 025 2 415
Amortyzacja 2 918 5 840 3 064
Aktywa 167 217 185 670 200 555
Kapitał własny 67 245 69 361 78 070
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 99 972 116 309 122 485
Liczba akcji (szt.) 47 755 329 47 755 329 50 143 095